Psykoterapi og Coaching

Det betyder noget, hvordan man går og har det. Både for den enkeltes livskvalitet og for risikoen for at udvikle sygdom. Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress og om at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Langvarig stress er en tilstand af anspændthed og ulyst gennem længere tid, som kan føre til alvorlig sygdom. En positiv tanke om morgen, kan ændre hele din dag!

I ens livsforløb kommer man ud for mange situationer, hvor man kan have glæde af psykoterapi/coaching. Fællesnævneren er først og fremmest situationer, hvor livet på en eller anden måde er svært eller gør "ondt", hvor de ekstentielle udfordringer, som f.eks. kriser og forandringer rammer hårdt, og tingene ramler omkring os, og at vi ikke aner, hvad vi skal stille op med situationen eller os selv. Hverdagens normale handlemåder slår ikke længere til.  

Psykoterapi/coaching kan hjælpe i alle livets forskellige facetter, hvor man er kørt fast og ikke selv ved egen hjælp kan komme videre. Ensomheden er værst, når man oplever den i situationer, hvor man er sammen med andre mennesker.

Et ønske om personlig udvikling samt at arbejde mere i dybden med sig selv kan psykoterapi/coaching også hjælpe til med. Man bliver bevidst om, hvad ens personlighed indeholder af mange forskellige lag, som enten begrænser eller støtter en i hverdagens daglige gøremål.

Åben dit hjerte for al det smukke i livet.

Et positivt behandlingsforløb, hvor vi tager udgangspunkt i din situation og oplevelser, vil hjælpe dig til at blive et mere helt menneske igen. Du vil få hjælp til, at afdække dine problemer, at revurdere gamle tankemønstre og selvopfattelse og lære at håndtere svære følelser, samt skabe forståelse for dig selv og dine handlemåder.

Du vil igennem forløbet for øje på dine ressourcer og se dig selv i et mere positivt lys. Du vil blive mere opmærksom på dine relationer og måden, du er sammen med andre personer på. Når du får nye vinkler på dine problemer vil du finde andre hensigtsmæssige måder at handle på generelt og i din nuværende situation. Dit selvværd vil øges, selvtilliden vokser, og den daglige glæde bliver større.

Jeg arbejder ud fra en grundlæggende bevidsthed om, at tillid, respekt og kærlighed mindsker afstanden mellem mennesker.  Gennem samtale afdækker vi sammen din situation og udfordringer, hvor jeg benytter mig af forskellige øvelser og metoder, jeg gennem et langt livsforløb selv har prøvet på egen krop og fundet nyttige og virksomme.

JEG HAR TAVSHEDSPLIGT.

Copyright © 2022 - Prana Terapi