Body waking

Body Waking (BW) er en kropsterapimetode, som er udviklet og praktiseret af Sarah Prana

BW består af to trin:

  1. Fysisk opmærksomhed: Ved at arbejde rytmisk med kroppen, finder den efterfølgende fredfyldte ro.
  1. Banke og føle metoden: Den består af, at banke rytmisk på den del af kroppen som er blokkeret.

Banke teknikken får personen til at flytte fokus fra det ubevidste psykiske ukonkrete til det bevidste konkrete, både ved at handle og sanse.

I behandlingen veksles der mellem trin 1 og trin 2 efter behov

Eksempel på hvor behandlingen kan anvendes, for eksempel ved uro, stress, tankemøller, rastløshed og nervøsitet både i krop og psyke.

Body Wakings fremgangs måde er at flytte fokus fra psyken og tankebevidste områder til den ubevidste behagelige fysiske tilstand, som findes i underbevidstheden.

Det vil sige, at behandlingen lukker ned for det bevidste tilstand og åbner op  for underbevidstheden, hvor der er oplagret en hukommelse fra prænital perioden, som kan hjælpe i førnævnte ubalancetilstand.

Efter behandlingen får du en behagelig afslappet følelse i kroppen og psyken.  

Lidt om Stress:
Forstadiet til stress kan være det fysiske og psykiske pres, man gennemgår i en længere periode, inden man bliver stresset. Stress processen består af tre niveauer:

Første niveau: Er at have meget travlt. Travlhed i en kort periode er sundt for kroppen, men når travlheden forsætter, kan det medføre fysiske symptomer, som hovedpine, anspændthed i muskulaturen, små problemer med fordøjelsen, træthed og mange flere almindelig symptomer.

Andet niveau: De fysiske symptomer bliver tiltagende, ledsaget af søvnproblemer, kort lunde, uro i kroppen, høj blodtryk m.m. Dette bliver tiltagende på trods af brug af smertestillende præprater og andet for at dæmpe symptomerne.

Sanseindtryk af omgivelserne bliver forstærket. Med tiden bliver signalerne registreret voldsommere af nervesystemet. Dette sker fordi, nervesystemet bliver overfølsomme overfor alle sanseindtryk fra omgivelserne. Dette resulterer i, at man bliver påvirket, af selv de mindste lyde som kommer fra omgivelserne. Lydene påvirker ens sindstilstand så selv de små lyde, som normalt ikke bliver opfanget, registreres nu af alle sanserne. Jo længere tid man er udsat for stress, jo stærkere signaler registrerer man. Signalerne fra omgivelserne vil også have indflydelse på de fysiske symptomer.  

Tredje niveau: Her indtræder flere psykiske overreaktioner og disse bliver uhensigtsmæssigt for de nærmeste. Det kan være ophidselse og vrede over bagateller (adfærdsændring). Her har man svært ved at hænge sammen både psykisk og fysisk af udmattelse. Samtidig har man svært ved at slappe af eller ligge sig til at hvile. Dette sker på grund af stor tankemylder og for mange sanseindtryk.   

Det er således, at bevidstheden lukker af for de signaler som kommer fra kroppens indre, til fordel for de mindste signaler som kommer fra omgivelserne.  Derved overhører psyken kroppens behov for, at tage afstand fra de omgivelser, som sætter kroppen i fare (Stress).

Her kommer første og andet trin af Body Waking ind i billedet. Metoden får sanserne til at samle sig om at sanse og føle kroppen. Det sker ved at flytte fokus fra det psykiske plan til det fysiske. Dette vil skabe fred i kroppen, hvilket vil medføre færre symptomer både fysisk og psykisk.

Copyright © 2022 - Prana Terapi