Meditation

Meditation er en rejse via krop, sind og sjæl til et højere aspekt af et menneske/ånden.

 

Meditation er en koncentreret fordybelse, der kun opnås i samspil med de tre jordiske elementer krop, sind og sjæl. Sjælen er en æteriske energi med jordisk vibration og den er betingelse for kroppens eksistens.  Sjællen betragtes også som jordisk, idet den bebor et jordisk legeme og er et forbindelsesled mellem ånd og stof. Når man huser en delvis åndelig energi, er det vigtigt, at både legeme og sind vibrere harmonisk sammen. Dette skaber gode betingelser for sjælens trivsel og velvære, som medfører energi flow mellem ånd og stof. Individet bliver derved ført tættere på sin åndelige vej.

Meditations effekt ifølge forskning:

En gruppe amerikanske forskere lavede et forsøg på 8 uger med 16 mediterende personer. Forskere tog MR-billeder af forsøgspersonernes hjerner to uger før forsøget startede og to uger efter forsøget var sluttet.

MR-billederne viste forandringer i visse hjerneområder som er vigtige for stress, empati, selvfølelse og hukommelse.  Da forsøget sluttede opdagede forskerne, at tætheden i hjernemassen var øget, blandt andet i hippocampus - et område som betyder meget for indlæring og hukommelse. Hippocampus spiller også en rolle for medfølelse, selvbevidsthed og stress. Efter forsøget gav forsøgspersonerne udtryk for, at deres stress var reduceret. Studiet er publiceret i tidsskriftet Psychiatry Research: Neuroimaging.

Meditation er ikke bare at sidde ned i en bestemt stilling, lukke øjnene og forstiller sig nogle ting. Tværtimod er det en proces som skaber ro i kroppen, udvikling i sindet og den løfter sjælens energi på højere plan. Denne proces er også med til at reducere stress, forbedre hukommelse, giver kroppen energi og overskud. Disse elementer skaber blandt andet forandring både i det indre såvel i det ydre. Dette giver selvudvikling som medfører positive forandringer både fysisk, psykisk og åndeligt.

Hvordan opnår man en optimal meditation tilstand:

Sarah Prana reporterer: For at kunne opnå forskellige stadier af meditationsenergier og ophøjelser, så er man først nød til at rydde vejen i sit indre for at kunne give plads til meditations processer.

Dette gøres ved at vende et undersøgende blik ind ad og undersøge sit indre for ubalancer som kunne have gemt sig i kroppens/legemets forskellige lag.

Ubalancer i det indre kan være nogle uhensigtsmæssige oplevelser som har sat sig fast i krop eller psyke som negative vibrationer. uhensigtsmæssige oplevelser som er følelsesladet kan gemme sig i kroppen i mange år inden de giver sig til udtryk ved smerter, ubehag eller sygdom i kroppens organer.

uhensigtsmæssige oplevelser kan også gemmer sig i sindet og senere udtrykker sig ved tristhed, udbrændthed, depression, stress og evt. sindslidelser. Ubalancer kan også knytter sig til ens livsstil. Ubalancer i både krop og sind kommer fra negative vibration som knytter sig til nogle oplevelser.

Her handler det om selverkendelse og motivation til at rydde op i sit indre ved at bearbejde ubalancerne, forstå og betragte dem som erfaringer og ikke forhindringer. Disse ubalancer i krop og sind, hvis de ikke bliver bearbejdet, vil så være i vejen for den åndelige udvikling. 

Under alle omstændigheder er det godt at rydde op i både krop og sind for at give sjælen et godt bosted, hvor den kan stråle og blomstre. Denne proces kan være krævende for den enkelte, så derfor tilbyder vi vores deltagere forskellige terapeutiske redskaber.

Efterfølgende vil vi introducerer vores deltagere om de forskellige meditationsformer.

 

Meditationens opbygningstrin:

 

  1. At træne i at være afslappet, være rolig og kunne slippe alle tanker imens man koncentrer sig om åndedrættet.
  2. At harmonere åndedrættet med kropsrytme og sindets vibration.
  3. At fordybe sig i både krop, sind og sjæl.
  4. At koncentrere sig om egen indre åndelige vej som er et forbindelsesled til ånden.
  5. At fordybe sig koncentreret på sin ånd uden fornemmelse af tid, sted, krop eller sind. Her er bevidstheden fraværende eller ikke eksisterende for den udøvende.  

Når man opnår trin 5 er man i en tilstand, hvor skellet mellem krop, sind, sjæl og ånd ophæves. Man er bare en del af kosmos (universet). Opnåelse af trin 5 kan være svært, men øvelse gør mester.

Copyright © 2022 - Prana Terapi